Kosten Training van 12 contacten € 1900,-

Groepstraining Topdog voor een groep van 2 t/m 4 personen € 2750,-

Preventieve Topdogtraining 6 contacten € 1000,-

Preventieve Topdogtraining voor een groep van 2 t/m 4 personen € 1250,-

Trainerscursus (5 dagdelen) € 750,-

Trainersopleiding (27 dagdelen) € 3500,-
(basis € 2400,-;  test hond plus licentie € 295,-;  coaching € 805,-)

Trainersopleiding in de vorm van privélessen € 3500,- (22 dagdelen)

Trainersvervolgopleiding (20 dagdelen) € 2400,-

Reiskosten kilometers en reistijd € 0,50 per kilometer

Deze prijzen gelden voor 2023/ 2024