Kosten Training van 12 contacten € 1800,-

Groepstraining Topdog voor een groep van 2 t/m 4 personen € 3000,-

Preventieve Topdogtraining 6 contacten € 900,-

Preventieve Topdogtraining voor een groep van 2 t/m 4 personen € 1500,-

 

Trainerscursus (5 dagdelen) € 600,-

Trainersopleiding (30 dagdelen) € 3120,-
(basis € 2000,-; test hond+ licentie € 295,-; coaching € 825,-)

Trainersopleiding na accreditatie 1 maart € 3340,-

Trainersvervolgopleiding (Masters) € 1900,-

Reiskosten kilometers en reistijd € 0,50

 

Deze prijzen gelden voor het jaar 2022